Sari la conținut

Sunt mai multe moduri prin care poți să te aperi dacă ai fost discriminată

Discriminarea este interzisă de lege, dar din păcate multe persoane încă sunt discriminate în diferite feluri.

Dacă ești victimă a discriminării trebuie să știi că legea (în principal O.G. 137/2000) îți oferă mai multe posibilități de a cere sancționarea autorului, restabilirea situației anterioare și poți chiar obține despăgubiri.

Este important de știut că în unele cazuri discriminarea și chiar instigarea la discriminare pot fi infracțiuni, cum ar fi abuzul în serviciu, incitarea la ură sau discriminare.

 • Poți formula o petiție la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

 • Te poți adresa inspecției muncii pentru unele cazuri de discriminare.

 • Te poți adresa direct instanței de judecată prin formularea unei cereri de chemare în judecată.

Ce poți face?

Poți să formulezi o petiție la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în termen de un an de la data săvârșirii faptei de discriminare sau de la data la care ai luat cunoștință de ea. Important este ca petiția pe care o faci să o transmiți cât mai repede de la momentul săvârșirii faptei sau de când ai luat act de ea, deoarece, cu trecerea timpului, probele și mărturiile se pierd.

Tu sau persoana discriminată poate solicita doar în instanța de judecată înlăturarea consecințelor faptelor de discriminare și restabilirea situației anterioare faptei de discriminare. Termenul de soluționare a petiției este de 90 de zile. Ia în considerare că acest termen este unul de recomandare, putând fi depășit.

În fiecare județ, și în municipiul București, există un Inspectorat Teritorial de Muncă care controlează aplicarea reglementărilor legale și poate sancționa angajatorii care nu respectă prevederile legale.

Dacă angajatorii nu își respectă obligațiile de a preveni și combate hărțuirea la locul muncă, aceștia pot fi amendați. Este recomandat ca petiția să fie trimisă în scris prin platforma Inspecției Muncii sau trimisă prin email (vezi aici model de reclamație) astfel încât aceasta să fie înregistrată oficial (salvează numărul de înregistrare).

Dacă dorești să faci petiția în persoană la sediul ITM, pregătește un istoric scris al faptelor de hărțuire și, eventual, al pașilor pe care i-ai urmat pentru contestarea actelor de hărțuire la locul de muncă. Asigură-te că primești număr de înregistrare pentru petiție. Petiția nu poate fi anonimă, însă poți cere inspectorilor ITM să îți păstreze anonimatul atunci când se adresează angajatorului reclamat.

Anumite forme ale hărțuirii sunt interzise și prin Codul Penal, fiind infracțiuni. În aceste cazuri, poți depune plângere la poliție sau la parchet prin care să îți exprimi voința ca persoana vinovată să fie trasă la răspundere (prin amendă, pedeapsă cu închisoarea sau interdicția de a se apropia de tine). Plângerea prealabilă se formulează în scris, în maximum 3 luni de la data săvârșirii faptei. Persoanele care nu înțeleg limba română au dreptul la un interpret gratuit.

Este important de știut că în unele cazuri discriminarea și chiar instigarea la discriminare pot fi infracțiuni:

Articolul 297 Cod penal - Abuzul în serviciu

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, îngrădește exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situație de inferioritate pe temei de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenență politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA.

Articolul 369 Cod penal - Incitarea la ură sau discriminare

Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.)


Ce trebuie să conțină o petiție la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminări?

Petiția trebuie să conțină următoarele elemente:

 • numele și prenumele tău sau al persoanei care ne sesizează presupusa faptă de discriminare; adresa de corespondență – cea la care vei primi răspunsul nostru, documentele primite de la reclamat pe care ți le vom înainta spre luarea la cunoștință și, pe baza cărora, tu vei avea posibilitatea să-ți expui punctul de vedere. Indică o adresă poștală dar și o adresă de email și un număr de telefon pentru facilitarea corespondenței.

 • conținutul plângerii – trebuie expuse detaliat faptele pe care le consideri discriminatorii. Detaliază faptele, pe cât posibil indică și data la care s-a/sau petrecut fapta/faptele pe care o/le reclami, cum s-a întîmplat, unde, dacă există martori și dovezile pe care le ai.

 • datele de identificare ale persoanei pe care o acuzi de discriminare (numele și prenumele, adresa de corespondență sau, după caz, denumirea persoanei juridice, adresa sediului acesteia etc.). Datele sunt necesare pentru a se lua legătura cu persoana reclamată, cu scopul audierii acesteia de către Colegiul director sau pentru a-i solicita un punct de vedere legat de acuzația ta și, eventual, pentru investigații suplimentare.

 • semnătura ta – atestă faptul că îți însușești petiția, că nu este depusă de o altă persoană în numele tău și adresa ta de e-mail (dacă petiția ne a fost adresată prin intermediul e-mail-ului) nu a fost folosită de o altă persoană.

 • dovezi – indică și depune probele pe care le consideri relevante pentru susținerea constatării faptei de discriminare. Astfel, poți depune orice înscrisuri/documente pe care le atașezi în copie, declarațiile scrise sau audio/video ale martorilor, înregistrări audio/video relevante (de ex, înregistrarea unei emisiuni) împreună cu transcript-ul acestora, articole de presă/ mass-media, capturi ecran/ foto pentru conținut de pe internet sau orice alte proble pe care le consideri relevante.


Ce se întâmplă după depunerea unei petiții la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării?

După depunere aceasta primește un număr de înregistrare și va fi trimisă spre soluționare Colegiului director. Colegiul director va cerceta existența faptei de discriminare, va cita părțile implicate (pe tine și pe cel/cea pe care îi acuzi de discriminare). Neprezentarea părţilor nu împiedică soluționarea petitiei. Pentru luarea unei decizii corecte, se pot face investigații suplimentare, pot fi chemate părțile (pe tine și pe persoana pe care o acuzi de discriminare) la sediul instituției, pentru audieri.

Soluția (Hotărârea Colegiului director) ți se comunică în scris, la adresa de corespondență pe care ai indicat-o. Soluția va fi comunicată atât ție cât și reclamatului/reclamaților, în termen de 30 zile de la luarea deciziei în ședința Colegiului director. De la data primirii Hotărârii Colegiului director, ai la dispoziție 15 zile să o contești la instanțele de contencios – administrativ, dacă nu ești mulțumită de soluție. Taxa judiciară de timbru este gratuită.

Faptele de discriminare se sancționează contravențional:

 • cu avertisment

 • cu amendă de la 1.000 lei la 30.000 lei dacă discriminarea vizează o persoană fizică

 • cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate


Acest site folosește cookie-uri

Pentru a-ți oferi o experiență bună de navigare, utilizăm fișiere de tip cookie. Dacă nu ești de acord cu utilizarea cookie-urilor, poți să îți retragi consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor prin modificarea setărilor din browser-ul tău.

Mai multe informații