Sari la conținut

Hărțuirea la locul de muncă

Hărțuirea în lumea muncii este bazată pe relații inegale de putere și control. Aceasta poate lua forme diverse, variind de la abuz emoțional la abuz fizic și sexual.

Hărțuirea în lumea muncii poate avea loc nu doar la locul de muncă propriu-zis (ex. la fabrică sau la birou), ci și în spațiile conexe muncii, precum în mijlocul de transport sau în cazarea pusă la dispoziție de angajator, prin mijloace de comunicații online sau telefonice, în delegații sau în activități sociale legate de muncă.

Hărțuirea în lumea muncii poate avea loc între persoane de grade profesionale diferite sau asemănătoare, precum și între lucrători și persoane terțe, precum clienți. Deși hărțuirea din partea persoanelor terțe nu este explicit acoperită de către legislația anti-hărțuire din România, toți angajatorii au obligația de a asigura condiții de muncă sigure și sănătoase, prin urmare au responsabilitatea de a lua măsurile necesare pentru eliminarea pericolelor și violenței. Toți angajatorii au obligația de a preveni și combate hărțuirea la locul de muncă.


Cele mai întâlnite forme ale hărțuirii în lumea muncii sunt:

precum nerespectarea responsabilităților economice (de ex. plata salariilor), compromitere profesională, presiune de a lucra ore suplimentare fără compensații;

precum amenințări, insulte, comentarii abuzive, discursuri instigatoare la ură, comentarii abuzive și trimiterea de imagini obscene;

care conduc la prejudicii fizice, psihologice, sexuale sau economice, precum: reținerea de documente de călătorie sau alte documente personale, termene limită nerezonabile, restricționarea accesului la resurse pentru efectuarea sarcinilor de lucru.

precum lovituri, îmbrânceli sau distrugerea de obiecte;

precum abuz verbal (înjurături, strigăte, insulte, jigniri) în privat sau în public, urmărire, supraveghere exagerată, izolare socială, intimidări, amenințări, comportamente ostile, răspândirea de zvonuri, încălcarea dreptului la viață privată;

precum atingeri, atenție nedorită (inclusiv prin mesaje, email-uri sau cadouri), afișarea de gesturi sau imagini cu tentă sexuală, remarci despre corpul sau vestimentația unei persoane, pipăieli, avansuri sexuale nedorite, săruturi;


Ce spune legea?

Angajatorii au obligația să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv sănătatea mentală, în toate aspectele legate de muncă (Codul Muncii, art. 175(1)).

Această obligație nu include doar lucrătorii salariați, angajați conform legii, ci și studenții, elevii în perioada efectuării stagiului de practica, ucenicii și alți participanți la procesul de muncă, precum și persoane în perioada de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale în vederea angajării, persoane care prestează activități în folosul comunității sau în regim de voluntariat, șomeri pe durata participării la o formă de pregătire profesională și persoane care nu au contract individual de muncă încheiat în forma scrisă.

Legea exclude însă, în mod explicit, lucrătorii care prestează activități casnice și lucrătorii care nu sunt angajați „potrivit legii” (Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, art. 5(a) și (c)).

În România, hărțuirea la locul de muncă, din punct de vedere legal, este în general înțeleasă ca o formă de discriminare (pe baza unui criteriu de identitate protejat, precum cetățenia, etnia, sexul etc.) și este interzisă printr-o serie de legi. Legea protejează nu doar cetățenii români, ci și pe cei străini.

Ce poți face dacă ai fost hărțuit/ă?

În numeroase cazuri, atunci când o persoană îi comunică altei persoane dezaprobarea față de un comportament nedorit acesta încetează - sau, chiar dacă nu încetează, începe conturarea unui istoric de contestare a hărțuirii care pote fi ulterior de folos în dezvoltarea unui probatoriu.

Deseori, însă, datorită relațiilor inegale de putere, este mai eficient să urmezi procedurile instituționale anti-hărțuire. Cadrul legal anti-hărțuire interzice victimizarea: orice tratament advers, venit ca reacție la o plângere sau acțiune în justiție cu privire la hărțuire poate fi sancționat. Opțiunile de mai jos nu se exclud una pe cealaltă.

Legislație specifică

Codul Muncii

Codul Muncii asigură tuturor salariaților care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României, inclusiv ​​cetățenilor străini cu contract individual de muncă, dreptul la egalitate de șanse și de tratament, demnitate, sănătate și securitate în muncă.

Codul Muncii interzice hărțuirea bazată pe criteriul de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, apartenență la o categorie defavorizată (art. 5). 

Ordonanța nr. 137/2000

Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare interzice hărțuirea, inclusiv hărțuirea morală, și sancționează contravențional orice comportament pe criteriu de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenență la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv (art. 2(5)).

Potrivit acestei Ordonanțe, angajatorii au obligația de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii și combaterii actelor de hărțuire morală la locul de muncă (art. 2(5^5)).

Legea nr. 202/2002

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați interzice hărțuirea pe criteriu de sex, inclusiv hărțuirea sexuală și hărțuirea psihologică (art. 4 și 4(d^1)), definind hărțuire ca „situația în care se manifestă un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea demnității persoanei în cauză și crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor” (art. 4(c)).

Potrivit Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 202/2002, angajatorii sunt obligați să ia măsuri în vederea combaterii și eliminării discriminării bazate pe criteriul de sex (art. 4 și 5).

Codul Penal

Codul Penal incriminează hărțuirea atunci când aceasta constă în fapte repetate de urmărire, supravegherea locuinței, a locului de muncă sau alte locuri frecventate, sau în efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanță care cauzează temeri (art. 208(1)).

Codul Penal interzice și hărțuirea sexuală, înțeleasă ca „pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relaţii de muncă sau al unei relaţii similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situaţie umilitoare” (art. 223(1)).

Sesizare scrisă către angajator

Angajatorii sunt obligați prin lege să ia măsuri pentru prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă.

Potrivit legii, angajatorii trebuie să pună la dispoziția lucrătorilor mecanisme confidențiale și eficiente de raportare și soluționare a plângerilor privind hărțuirea. Află care sunt aceste mecanisme în firma sau organizația în care lucrezi și urmează procedura de raportare. Este recomandat ca sesizarea să fie făcută în scris, urmând, dacă se poate, căile de comunicare oficiale, pentru a avea un istoric clar al reclamației și a modului de soluționare (sau nesoluționare) al acesteia.

Dacă reclamația nu ți-a fost soluționată eficient, în timp util, sau ai dubii cu privire la aplicarea justă a procedurii de reclamare și/sau soluționare a cazurilor de hărțuire puse la dispoziție de către angajator, poți face plângere la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Petiție la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM)

În fiecare județ, și în municipiul București, există un Inspectorat Teritorial de Muncă care controlează aplicarea reglementărilor legale și poate sancționa angajatorii care nu respectă prevederile legale.

Dacă angajatorii nu își respectă obligațiile de a preveni și combate hărțuirea la locul muncă, aceștia pot fi amendați. Este recomandat ca petiția să fie trimisă în scris prin platforma Inspecției Muncii sau trimisă prin email (vezi aici model de reclamație) astfel încât acesta să fie înregistrată oficial (salvează numărul de înregistrare).

Dacă dorești să faci petiția în persoană la sediul ITM, pregătește un istoric scris al faptelor de hărțuire și, eventual, al pașilor pe care i-ai urmat pentru contestarea actelor de hărțuire la locul de muncă. Asigură-te că primești număr de înregistrare pentru petiție. Petiția nu poate fi anonimă, însă poți cere inspectorilor ITM să îți păstreze anonimatul atunci când se adresează angajatorului reclamat.

Petiție către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD)

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării poate sancționa angajatorii sau anumite persoane atunci când este sesizat cu privire la fapte de hărțuire. Sancțiunile pot consta în advertisment sau amenzi.

Ca petiția către CNCD să fie admisă este important să arăți că hărțuirea s-a manifestat ca formă de discriminare, pe baza unui criteriu protejat identificat în Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (art. 2(5[1] ).

Petiția poate fi depusă pe site-ul CNCD în termen de un an de la data săvârșirii faptei de discriminare/hărțuire sau de la data la care ai luat cunoștință de ea. Petiția nu poate fi anonimă. CNCD poate sancționa contravențional angajatorul dar nu poate înlătura consecințele faptelor de discriminare/hărțuire (precum plata salariilor, reangajarea în cazul concedierii nedrepte sau anularea unui raport nedrept al comisiei de disciplină). Aceste lucruri pot fi solicitate doar în instanța de judecată.

Pentru a sesiza CNCD nu ai nevoie de avocat.

Plângere adresată instanței de judecată

Pentru apărarea drepturilor tale, precum în cazurile de hărțuire la locul de muncă, poți sesiza instanța cu o cerere de chemare în judecată împotriva angajatorului sau persoanei hărțuitoare. Litigiile în materia dreptului muncii sunt scutite de taxa de timbru. Spre deosebire de ITM sau CNCD, în cazul constatării încălcării unor drepturi, instanțele civile pot să acorde despăgubiri victimei pentru daune morale suferite în urma hărțuirii. 

În cazul în care nu reușești să faci față cheltuielilor pe care le presupune declanşarea şi susţinerea unui proces civil, poți solicita asistenţă judiciară pentru plata onorariului avocatului sau a traducătorului/interpretului folosit în cursul procesului, în condițiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Valoarea acestui ajutor este limitată (art. 7).

Doar persoanele care au domiciliul sau reședința obișnuită în România (sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene) și al căror venit mediu net lunar pe membru de familie este sub 600 lei, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, pot beneficia de ajutor public judiciar (art. 8. Vezi model de cerere pentru ajutor public judiciar aici).

Plângere penală

Indiferent de calea, sau căile, pe care vrei să o/le urmezi pentru a contesta actele de hărțuire, e recomandat să strângi dovezi ale actelor de hărțuire. Acestea pot varia de la screenshot-uri de mesaje sau email-uri și înregistrări până la istoricul cerințelor de stopare a hărțuirii (către hărțuitor și/sau angajator), scrisori medicale (în cazul în care hărțuirea a cauzat un prejudiciu sănătății fizice și/sau mentale) sau declarații ale martorilor

Încearcă să găsești pe cineva de încredere căreia poți să îi relatezi experiențele prin care treci.

Acest site folosește cookie-uri

Pentru a-ți oferi o experiență bună de navigare, utilizăm fișiere de tip cookie. Dacă nu ești de acord cu utilizarea cookie-urilor, poți să îți retragi consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor prin modificarea setărilor din browser-ul tău.

Mai multe informații